Unlasses Trẻ em KD004 Kính cắt ánh sáng xanh trẻ em

450.000₫

Một thiết kế đặc biệt đầy màu sắc trông đẹp và có vẻ tốt với con bạn. Tất cả ba màu được phát triển và bạn có thể chọn màu yêu thích của bạn.

Chúng tôi xác minh dữ liệu kích thước khuôn mặt của Nhật Bản và thiết kế cho bất kỳ hình dạng khuôn mặt.

Một vật liệu TR90 linh hoạt và an toàn ngay cả khi được xử lý dữ dội. Nó là một vật liệu an toàn được sử dụng cho các công cụ y tế và chai trẻ em.

Nó được thiết kế bởi một kỹ thuật trưởng thành, vì vậy bạn có thể tập trung vào các lớp học trực tuyến vì đôi tai của bạn khó bị tổn thương ngay cả khi bạn dành thời gian dài.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây